Arabia Saudite ofron studime në 30 Universitetet e saja në të gjitha drejtimet, pranohen edhe nga Kosova, Shqiperia, Maqedonia…

0
699

Arabia Saudite ofron studime në të gjitha Universitetet e saja në të gjitha drejtimet, pranohen edhe nga Kosova, Shqiperia, Maqedonia.

Në Arabinë Saudite janë 30 Universitete shtetërore dhe të gjitha ato ofrojnë bursa për studentët e huaj dhe vendas.

Bursat ofrohen nga Mbretëria e Arabisë Saudite për studentët nga Republika e Kosovës të cilët kanë përfunduar shkollimin e ulët dhe të mesëm 12 vjecar, në Institucionet publike arsimore të Republikës së Kosovës.

Studentët  duhet të kenë të përfunduar arsimin e ulët dhe të mesëm 12 vjeçar në shkollat publike të Republikës se Kosovës dhe të jenë shtetas të Kosovës si dhe t’ i përmbushin kushtet e më poshtme.

Kushtet e Aplikimit

  • Mosha e aplkikuesit të mos jet më pakëm se 17 vjeç e jo më shumë se 25 vjeç
  • Të mos jet i pranuar në ndonje institucion shkollor në Mbretëri më parë.
  • Të ketë të vërtetura dokumentet e kërkuara për pranim te organet që bëjnë vërtetimet me vula apostile për dokumentacione nga vendi i cili vie studenti.
  • Të mos jet i kërkuar nga organet shtetërore si dhe ta vërtetojë këtë me një dokument të lëshuar nga gjykata nga vendi ku vie.
  • Aplikimi mund të bëhet në çdo drejtim universitar me përjashtim të Fakultetit të Mjekësisë që është i rezervuar për studentet Sauditë.
  • Studenti nuk ka mundësi të ndërrojë drejtimin por do të vazhdojë në drejtimin që ka aplikuar.

Aplikimi në Universitete nuk është i caktuar në kohë të caktuar në nivel shtetërorë, por çdo Universitet ka datat e tyre të caktuara dhe mund ti ndiqni kohë pas kohe në web faqet e tyre të cilat janë në gjuhën arabe dhe angleze.

Më poshtë zgjidhni Universitetin që dëshironi të aplikoni, duke kërkuar në websajtin e tyre sektorin e Regjistrimit dhe pranimit.

Tani është i hapur për regjistrim vetëm Universiteti Islamik i Medinës ku mund të aplikoni në këtë link:

https://admission.iu.edu.sa/Selection.aspx

Aplikimi është ONLINE.

 

– King Abdullah University of Science & Technology – UMM AL-Qura University
– Naif Arab University for Security Sciences – Islamic University
– Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University – King Saud University
‏- King Abdulaziz University – King Fahd University of Petroleum & Minerals
– king faisal university – King Khalid University
– Qassim University – Taibah University
– Taif University – Hail University
– Jazan University – Jouf University
– AlBaha University – Tabuk University
– Najran University – Northern Border University
– Princess Nourah bint Abdulrahman University – King Saud bin Abdulaziz University For Health Sciences
– Dammam University – Prince Sattam bin Abdulaziz University
– Shaqra University – Majmaah University
– Saudi Electronic University – Jeddah University
– Bisha University – Hafr Al Batin University

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here