Home Zgjodhëm për ju. A e dini cilat janë dëshirat e përmendura në Kuran?

A e dini cilat janë dëshirat e përmendura në Kuran?

…“Ah, sikur të kisha qenë me ata e të arrija sukses të madh!” (En-Nisa’ 73)
…“Ah, sikur ta kisha marrë rrugën (e drejtë) me të Dërguarin! (El-Furkan 27)
Ah, sikur të mos e kisha bërë filanin mik! (El-Furkan 28)
…“Ah, sikur t’i ishim bindur Allahut dhe të Dërguarit!” (El-Ahzab 66)
…“Ah, sikur të mos më ishte dhënë libri im (El-Hakkah 25)
…”Ah, sikur të isha pluhur!” (En-Nebe’ 40)
‎… “Ah, sikur të kisha bërë diçka të mirë për jetën time!” (El-Fexhr 24)

Të gjitha janë dëshirat e të vdekurve, të cilat mund t’i arrijmë tani. Prandaj, le t’i kapim (arrijmë) gjersa jemi gjallë, përpara se të ikë koha.

O All-llahu ynë, zgjoi zemrat tona nga pakujdesia si dhe na e ndriço jetën tonë me dritën e Kur’anit!

Previous articleËshtë detyrë për çdo musliman e muslimane mësimi i tri çështjeve të mëposhtme:
Next articleËshtë detyrë për çdo musliman e muslimane mësimi i tri çështjeve të mëposhtme: