Home Zgjodhëm për ju. 7 Cilësi që aludojnë se robi është i lumtur

7 Cilësi që aludojnë se robi është i lumtur

7 Cilësi që aludojnë se robi është i lumtur

Iu lehtësohet nështrueshmëria ndaj Allahut (praktikimi i veprave të mira i vjen e lehtë)

Ka Përputhshmëri me sunnetin në veprat e tij

I Shoqëron vetëm njerëzit e mirë

Posedon sjellje dhe moral të mirë me vëllezërit e tij

Është bamirës ndaj krijesave

Tregon interesim dhe  kujdesë për muslimanët

E shfrytëzon kohën

[ Imam Shatibiu në librin e tij “El I’tisam-الإعتصام” ]

Nga arabishtja: Ardian Elezi

Previous articleJu duhet të përtypni për shkak se (kjo) jep energji zemrës dhe largon harresën
Next articleKuriozitete rreth sistemit kardiovaskular