Home ISLAM 5 faljet e namazit fshijnë gabimet

5 faljet e namazit fshijnë gabimet

Ka thënë Pejgamberi, paqa dhe meshira e Zotit qofte mbi te:

“Më tregoni, sikur një lum të kalojë pranë derës së ndonjërit prej jush, ai të lahet në të çdo ditë pesë here, a do ti mbesin atij ndonjë gjë nga papastërtia?

Ata thanë: Nuk do ti mbesë asgjë nga papstërtitë e tij.

Ai (Pejgamberi, sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) tha:

“Gjithashtu të ngjashëm (me lumin) janë pesë namazet me të cilat Allahu fshin gabimet”.

Transmeton Buhariu dhe Muslimi

Previous articleNëse një burrit i ka vdekur gruaja dhe është martuar përsëri, a do takohet me gruan e tij të parë në xhenet?
Next article Durim i bukur