3 njerëzit më të urryer tek Allahu

3 njerëzit më të urryer tek Allahu

Ka thënë Profeti alejhi selam: “ Njerëzit më të urryer tek Allahu janë tre:

1 Keqbërësi në Harem (Xhaminë e shenjtë)

2 Ai i cili kërkon të fusë në Islam zakone të xhahilijetit (rite joislame)

3 Ai i cili kërkon të derdhë padrejtësisht gjakun e dikujt tjetër.”

Buhariu