11. Zbulimet laboratorike te Hixhama

0
380

Zbulimet laboratorike te Hixhama

Raporti I përgjithsëm laboratorik për studimin sistematik shkencor rreth procedurës Hixhama (cupping)

Studimi u zhvillua në pajtim me rregullat shkencore të cilat kanë prejardhjen nga tradita fisnike e Profetit alejhi selam. Këto rregulla konstatojnë se hixhama duhet të veprohet:

 • Në mëngjesin e hershëm, pa ngrënë ushqim.1148801_1398232190402799_1472393991_n
 • Në pranverë, gjatë gjysmës së dytë të muajve lunar duke koresponduar me muajt Prill dhe Maj (në vendet mesdhetare si Siria)
 • Në mashkujt mbi 20 vjeqar, dhe në femrat pas menopauzës.

Hulumtimi ka përfshirë 300 raste të cilat janë studiuar nga ekupi mjekësor laboratorik dhe nga ekipi mjekësor klinik. Zbulimet e studimit janë këto në vijim:

 1. Në rastet me hypertension, tensioni I gjakut pësoi ulje deri në kufirin normal të tij.
 2. Në rastet e hipotensionit, tensioni I gjakut pësoi ngritje deri në kufirin normal të tij.
 3. Elektrokardiogramet treguan përmirësim të madh, dhe grafikishtë dukej një kthim në situatë normale në segmentet që kishin rrëshqitje.
 4. Ulje në kufijtë normal të ESR (sedimentimi I eritrociteve).
 5. Rritje e lehtë e numrit të eritrociteve.
 6. Në të gjitha rastet e policitemisë (eritremisë), vlera e hemoglobinës ra në kufirin e tij normal.
 7. Në të gjitha rastet me sasi të ulët të hemoglobinës, vlera e tij u rritë deri në kufirin normal. Kjo tregon një rritje të aktivitetit në trup dhe rritje të aftësisë së tij në prodhimin e qelizave të kuqe të reja të cilat ndihmojnë për një transport më aktiv dhe më efektiv të oksigjenit.
 8. Në 60{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve (personavetë hixhamuar), kishte rritje të numrit të leukociteve Brenda kufijve normal.
 9. Numri I leukociteve u rritë në 71.4{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve me sëmundje reumatike. Kjo e sqaron edhe përmirësimin e menjëhershëm të pacientëve reumatik dhe të atyrë që vuajnë nga infamacionet kronike pas përdorimit të hixhames.
 10. Numri I neutrofileve u rritë Brenda kufijve normal në 100{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve me sëmundje reumatike.
 11. Në 83.3{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve me astmë, numri I neutrofileve u rritë Brenda kufijve normal.
 12. Numri I neutrofileve ran ë kufijtë e tij normal në të gjitha rastet me neutrofili abnormale.
 13. Në rastet me sëmundje të zemrës, numri I neutrofileve ran ë kufijtë normal në 76.9{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve.
 14. Rritje e numrit të trombociteve në 50.6{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve.
 15. Në të gjitha rastet me trombocitopeni, numri I trombociteve u normalizua.
 16. Në 50{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve ne trombocitozë esenciale, numri ra deri në vlerën normale.
 17. Vlera e glukozës në gjak u ulë në 83.75{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve, deri sa në rastet tjera mbeti brenda vlerave normale.
 18. 92.5{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve me pacientë diabetic treguan ulje në vlerën e glukozës.
 19. Vlera e kreatininës në gjak u ulë në 66.66{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve.
 20. Sasia e kreatininës e pranishmë në gjakun e nxjerrë nga hixhama ishte e lartë në të gjitha rastet.
 21. 78.57{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të pacientëvë që kishin vlera të larta të kreatininës në gjak treguan rënie të saj.
 22. Vlera e acidit uric në gjak ran ë 66.66{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve.
 23. Vlera e acidit uric në gjak ra në pacientët të cilët vuanin nga rritja e tij në 73.68{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve.
 24. Vlera e uresë në gjak ran ë 50.7{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve.
 25. Vlera e uresë në gjak ra në 80{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve që kishin lindur me këtë rritje.
 26. 80{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} e rasteve me vlerë të lartë të enzimës së Mëlqisë (SGPT) treguan rënie. Kjo indikon se Mëlqia është aktivizuar pas veprimit të hixhames.
 27. SGOT (enzima e Mëlqisë) pësoi rënie në 62.85{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve ku kishte vlera të larta.
 28. Alkalin fosfataza (enzimë e Mëlqisë) ra në 62.85{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve ku ajo ishte e lartë.
 29. Vlera e amilazës në gjak ra në 54.9{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve.
 30. Në të gjitha rastet me vlera të larta të albuminave në gjak, vlera kishte kthim në kufijtë e tij normal.
 31. Vlera e kolesterolit në gjak ra në 81.9{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve.
 32. Sa I përket pacientëve të cilët kishin vlera të larta të kolesterolit në gjak, vlera ra në 83.6{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve.
 33. Vlera e triglicerideve ra në 75{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve ku ishte e lartë.
 34. Jonet e (K) dhe (Na) u normalizuan në 90{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve.
 35. Jonet e (Ca) u normalizuan në 90{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve.
 36. Kreatinë fosfokinaza (CPK) ra në 66.66{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve ku ishte I rritur.
 37. Qelizat e kuqe në gjakun e hixhames të nxjerrë nga pjesa e epërme e shpinës ishin të gjitha me forma jonormale: Hipokromasia – Akantocite – Codocite – Eritrocite Crenated– Sferocite – Poikilocite – Anisocitoza – Shistocite – Dacrocite .
 38. Numri I leukociteve në gjakun e hixhames nuk arriti 1/10 numrit të tyre në gjakun venoz. Kjo indikon që procedura e hixhames ruan komponentet e sistemit imunitar brenda trupit.
 39. Në 66{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve, kishte një rritje të vlerave të hekurit brenda kufijve të tij normal.
 40. (T.I.B.C) ishte shumë I lartë në gjakun e hixhames ku lëvizte nga (422) dhe (1057) deri san ë gjakun venoz lëvizte nga (250) në (400). Kjo indikon (nënkupton) se egziston një mekanizëm I cili parandalon hekurin të dalë jashtë përmes prerjeve të imëta të hixhamesduke qëndruar kështu brenda trupit duke marrë pjesë kështu në ndërtimin e qelizave të reja të gjakut. Kjo është e mundur të jetë e lidhur me aktivitetin në proqesin e absorbimit (thithjes) së hekurit në zorrë.
 41. (CPK) u normalizua në 92.4{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve.
 42. (LDH) u normalizua në 93.75{ad665188d2e1dd481ca1082a75a5a95cd65abe9addc30f8ce0b9a52794b3f058} të rasteve.

Zbulimet ekstremishtë habitëse laboratorike reflektuan shumë raste të rikuperimeve të mahnitshme të cilat erdhën si dëshmi të shkencës madhështore profetike.

Ref: Studimi u realizua nën mbikqyrjen e Prof. Dr. Mohammad Nabil Al-Sharif, PhD në Shkencat Farmaceutike – specialist në Kiminë analitike toksike Farmaceutike, Analizë e ushqimit dhe industrisë nga Brukseli – Ish Dekan I Fakultetit të Farmacisë – Profesor në Universitetin e Damaskut. Për më shumë vizito linqet burimore.

Burimi:

 1. http://www.alhijamah.com/cupping-lab-findings.html
 2. http://hijamahcures.blogspot.com/2013/10/hijamahcures.blogspot.com.html

Përzgjodhen dhe përshtatën:

Dr.med. Flakron Sabedini dhe

Mr.sc. Vildane Limani Sabedini

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here