Home Zgjodhëm për ju. O Zot në këto momente ka prej robërve të Tu që presin...

O Zot në këto momente ka prej robërve të Tu që presin sigurinë Tënde, jepu atyre siguri

O Zot në këto momente ka prej robërve të Tu që presin sigurinë Tënde, jepu atyre siguri.

Robër që presin faljen Tënde, fali ata.

Robër që presin mëshirën Tënde, mëshiroi.
Robër që presin ti japësh Rrugdalje, ndihmoi.
Robër që presin kënaqësinë Tënde, ji i kënaqur me ta.
Robër që presin ti shërosh, shëroi.
Dhurona ne, prindërve tanë dhe të gjithë besimtarëve Xhenetin dhe kënaqësinë Tënde!
Hoxhë Bledar haxhiu

Previous article2 llojet e shenjave të Kiametit
Next articleSi t`i largoni brengat dhe pikëllimet?