ZHDUKJA E IMANIT KUR VIJE FUNDI I BOTËS

0
254

Enes ibn Maliku, Allau qoftë i kënaqur me të, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Nuk do ndodh Kiameti përderisa në tokë thuhet: Allah, Allah.” Shënon Muslimi

Kuptimi i përgjithshëm i hadithit

Ndodhin e Kimametit është dituri të cilën Allahu e fshehu, nuk di askush se kur do ndodh pos Ai që e krijoi atë. I dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, njohtoi njerëzit për shenjat që aludojnë në afrimin e saj dhe ndodhinë e saj. Në këtë hadith i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, flet me shokët e tij për kohën para Kiametit, përmend cilësitë e njerëzve të asaj kohe, saqë kanë arrit në grada të mosbesimit dhe ateizmit për aq sa në gjuhët e tyre nuk përmendet Allahu, si një shenjë i zhdukjes së çdo gjurmeje prej gjurëve të imanit në zemrat e tyre, për shkak largimit të gjatë prej imanit, nënshtrimit ndaj dynjasë dhe mashtrimeve të saja.

Dobi nga hadithi

Kohën e ndodhisë së Kiametit e di vetëm Allahu.
Prej shenjave të afrimit të Kiametit përhapja e kufrit dhe zhdukja e imanit.
Kiameti do ndodh mbi njerëzit më të këqij.
HADITHI I PESËMBËDHJETË

DYZET HADITHE RRETH BESIMIT (AKIDES)

Përktheu: Shpend Zeneli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here