Vepra që ju fut në Xhenet

Ebu Dherri -radija Allahu anhu- tregon se i Dërguari i Allahut –alejhi selamue sel-lem- ka thënë:
“Më erdhi një i dërguar nga Zoti im dhe më përgëzoi (duke më thënë) se, kushdo nga pasardhësit e mi që vdes duke mos i vënë në asnjë mënyrë ortak Allahut në adhurim , do të hyjë në Xhenet.”

E pyeta: “Edhe sikur ai të ketë bërë imoralitet dhe të ketë vjedhur?” Ai më tha: “Edhe sikur të ketë bërë imoralitet dhe të ketë vjedhur!”

Buhariu

Pra kuptimi i hadithit është se ai besimtar që vdes me besim të pastër në Zotin edhe nësë futet në ndëshkimin me Zjarr për shkak të disa gjynahve, një ditë do të shpëtojë prej tij dhe do të hyjë ne Xhenet

Leave a Reply