Home Zgjodhëm për ju. Tri gjëra e shpëtojnë njeriun, kurse tri të tjera e shkatërrojnë atë

Tri gjëra e shpëtojnë njeriun, kurse tri të tjera e shkatërrojnë atë

“Tri gjëra e shpëtojnë njeriun, kurse tri të tjera e shkatërrojnë atë.
Ato që e shpëtojnë janë:
1 – devotshmëria në vetmi dhe hapur,
2 – thënia e së vërtetës kur njeriu e dëshiron atë dhe kur nuk e dëshiron,
3 – dhe përmbajtja kur njeriu është i pasur dhe i varfër.

Ato që e shkatërrojnë njeriun janë:
1 – ndjekja e pasioneve,
2 – koprracia nga e cila vuan
3 – dhe mahnitja nga vetvetja, e kjo është më e rënda.”

Transmeton Bezari.

Burimi: Shejh Muhamed Nasirudin el-Albani “Silsiletu-l-hadith-essahiha” , nr 80.

Previous articleÇka i mungon trurit kur keni humbje kujtese
Next articleNËSE NUK MË SHIHNI NË XHENET, PYETNI PËR MUA!