Home Zgjodhëm për ju. Thuaje këtë lutje (dhikr) sot

Thuaje këtë lutje (dhikr) sot

Thuaje këtë lutje (dhikr) sot

Më e mira qe e kam thënë unë dhe Pejgamberet para meje ditën e Arafatit është :

La ilahe il-lAllah wahdehu la sherike leh lehul mulku we lehul hamdu we huwe ala kul-li shejin kadijr.

Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, i Vetëm, askush nuk i përngjan Atij, Ai është Sunduesi dhe Atij i takon lavdia, Ai është i Vetmi që ka pushtet mbi çdo gjë.

Thuaje 100 here e me teper.

Previous articleA është i nevojshëm abdesi pasi kemi bërë dush –
Next articlePër çdo sëmundje ka ilaç