Home Zgjodhëm për ju. Theksoji të mirat e burrit tënd

Theksoji të mirat e burrit tënd

 

 

Përderisa askush nuk është i pajisur me të gjitha cilësitë e mira, theksimi duhet të bie mbi cilësitë positive që i ka burri. I
nkurajimi, lavdërimi dhe mirënjohja duhet t”i shprehet rregullisht burrit sepse i forcon këto cilësi dhe bën dobi edhe në paraqitjen e cilësive të tjera.
Duhet të bëhen përpjekje për injorimin e vetive negative, siç ka thënë Pejgamberi alejhi selam: Besimtari nuk duhet të ketë inat kundër besimtares.
Ai mund të mos e pëlqejë ndonjë veti të saj, por mund të gjej diçka të mirë te ajo që e kënaq.


 

Previous articleKatër gjëra shndërisin fytyrën,katër gjëra zbehin fytyrën
Next article40 vite me gjynahe dhe Allahu e fal në momentin kur bën lutje dhe fillon shiu