Home Zgjodhëm për ju. Të ushqesh të tjerët është pjesë e Islamit

Të ushqesh të tjerët është pjesë e Islamit

Abdullah Ibn Amr r.a. tregon: Dikush e pyeti Pejgamberin (a.s.): “Cilat vepra (ose cilësi) të Islamit janë më të mira?” Pejgamberi (a.s.) u përgjigj: “Të japësh ushqim për të varfërit dhe të përshëdesësh me selam atë që e njeh dhe atë që nuk e njeh.” (Buhariu)

Previous articleÇdo njeri lind si Musliman
Next articleFalje për të gjitha mëkatet e mëparshme