Home ISLAM TË FOLURIT-ZËRI, ARGUMENT I EKZISTENCËS SË KRIJUESIT!

TË FOLURIT-ZËRI, ARGUMENT I EKZISTENCËS SË KRIJUESIT!

Allahu xh.sh. në Kuran thotë: “Në tokë ka argumente për ata që binden, Por edhe në veten tuaj (trupin), keni argumente. A nuk vështroni? (Kuran,Erërat:20-21).
Mjekësia,shkenca e neurologjisë ende nuk ka mundur të zbulojë,se si vjen deri te mekanizmi i të folurit.Ajo nuk ka mundur të depërtojë thellë në misteret e të folurit dhe krijimin e zërit në brendin e laringut dhe ezofagut.Pra të folurit- zëri,mbetet një mrekulli e Zotit,me të cilën e pajisi robin e tij-njeriun.Prej shumë aftësive të programuara që lind njeriu është edhe aftësia për të folur,kjo e programuar dhe e sistemuar që në embrion,në kodin gjenetik nga Krijuesi i Madhërishëm.Truri i njeriut në vetvete përmban kompjuterin më të specializuar dhe më të përsosur në botë.Ai përmban mbi 100 mijë programe aktive të përhershme!Tek truri i njeriut shumë aftësi shfaqen në imagjinatë,e pastaj ato konkretizohen dhe materializohen në shpikje të paqenura!I tillë është edhe zëri-të folurit,që mbetet një mister i Krijuesit-Allahut Fuqiplotë,i cili përcakton zonën për përpunimin dhe artikulimin e zërit!(MV).

Previous articlePse i Dërguari i Allahut salAllahu alejhi we selam ndaloi mbajtjen e qenve në shtëpi?
Next articleUnë isha islamofobe, por përfundova muslimane