SKALIT MORALIN!

0
260

Të flasësh bukur dhe qartë është element shumë i rëndësishëm në përcjelljen e idesë, kulturës dhe vlerave … por ajo që vërtetë i skalit këto të gjitha është praktika e sjelljes dhe moralit që përcjell ideja dhe kultura që ti flet … skalitje që vështirë se fshihet apo zhduket nga çdo furtunë që vjen papritur. Kjo skalitje duhet të ngelet gjurmë e fortë tek të tjerët.
Prandaj, o thirrës i vlerave hyjnore! O mbartësi i traditës profetike! O ti që Allahu të nderoj të jesh pjesë e kësaj familje islame … kujdes! Mos i shkatërro fjalët e bukura me moralin e keq … por, skalite sjelljen tënde tek të tjerët që të vinë të nënshtruar për të dëgjuar fjalën e bukur dhe të qartë të Krijusit tënd.
Nuk ka fjalë më të bukur se sa ai që thërret në rrugë të Allahut e bënë vepra të mira, e thotë: Unë jam prej muslimanëve

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here