Si te shkaterrosh cytjet e shejtanit?

0
442

Shejkhul Islam thotë në librin e tij “El-Furkan”:

“Nëse ti e lexon Ajetul-kursinë me sinqeritet lidhur me gjërat që t’i shkakton shejtani, atëherë ato gjëra do të asgjësohen, sepse teuhidi e largon shejtanin.

” Ngjashëm me këtë, thotë: “Kur ta lexojë njeriu me sinqeritet Ajetul-kursinë në çështjet në të cilat kanë dorë shejtanët, ai (Ajetul-kursija) i shkatërron ato.”

“E këndon Ajetul-kursinë me sinqeritet, e kur ta këndojë me sinqeritet largohen (shejtanët) apo fshihen.”

El-Furkan bejne eulijairr-rrahman ue eulijaish-shejtan fq. 146. Burimi: “Argumentet e teuhidit në ajetul kursijj” i shejkh dr. Abdurrazzak ibn Abdulmuhsin el Abbad – Allahu e ruajtë!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here