Si ta kuptosh që agjërimi të është pranuar

Si ta kuptosh që agjërimi të është pranuar

Prej shenjave te pranimit te veprave ne Ramazan dhe ne muajt e tjere eshte pasimi (vazhdimi) i te mires me (veper) te mire.
Nese gjendja e muslimanit pas Ramazanit eshte gjendje e mire: i shpeshton te mirat dhe veprat e mira, ky eshte tregues i pranimit (te veprave te tij).

E nese eshte e kunderta, pra, i pason te mirat me (vepra) te keqija dhe kur perfundon Ramazani ai e vazhdon me te keqija, me shkujdesje dhe largim nga bindja ndaj Allahut, ky eshte argument i mospranimit (te veprave te mira).

Shejh Salih el-Feuzani
Mexhalisu shehr Ramadan
Unejs Sheme