Home Zgjodhëm për ju. Si e ndryshon duaja caktimin e Zotit !

Si e ndryshon duaja caktimin e Zotit !

Pyetje: A e ndryshon lutja kaderin (caktimin e Allahut)?’’

Përgjigje: Ka ardhur në hadithin të cilin e saktësojnë disa dijetarë ku thuhet:

‘’Nuk e ndryshon kaderin përveç duasë-lutjes.’’

Që ka për qëllim: Allahu e ka caktuar që personi të lutet, e për shkak të kësaj lutjeje të ndodhë kjo apo ajo. Kjo është në përputhshmëri me hadithin:

‘’ Kush dëshiron ti shtohet rrizku (furnizimi) dhe t’i zgjatet jeta le të mbajë lidhjet farefisnore.’’

Me këtë nuk duhet nënkuptuar që ka ndryshim të caktimit të Allahut. Mirëpo Allahu e ka caktuar që përsoni të mbaj lidhjet farefisnore dhe për këtë shkak ja zgjatë jetën, apo tjetri nuk i ruan lidhjet farefisnore Allahu për këtë shkak ja shkurton jetën. Prandaj themi se të gjitha janë me Kaderin- caktimin e Allahut të Lartësuar.

Pra e ka caktuar që përsoni të lutet dhe lutja e tij të sjell rezultat-dobi. Apo tjetri nuk lutet dhe kështu nuk do të ketë asnjë lloj rezultati.

Shkruar nga Shejkh Suhejmi

Previous articleTrupi si trup vdesë, por shpirti kurrë nuk vdesë
Next articleKatër gjëra shndërisin fytyrën,katër gjëra zbehin fytyrën