Si hapen të tetë dyert e Xhenetit ?

0
410

Si hapen të tetë dyert e Xhenetit ?

Do të hapen për të tetë dyert e Xhenetit
I Dërguari i Allahut Alejhi Selam ka thënë:

“Kush merr abdes dhe pastaj thotë: ‘Esh-hedu en la ilahe il-lall-llah uahdehu la sherike lehu, ue esh-hedu enne Muhameden abduhu ue resuluhu’ do të hapen për të tetë dyert e Xhenetit që të hyjë nga cila derë të dëshiroj.”

Muslimi nr 234

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here