Home Zgjodhëm për ju. Si falet NAMAZI i PENDIMIT ?!

Si falet NAMAZI i PENDIMIT ?!

Pyetje: Shoku im i punës më tha: Nëse do të pendohesh, a duhet të marrësh abdes dhe të falen dy rekat, dhe se kjo vepër quhet “Namazi i Pendimit”? A është kjo vepër e saktë dhe a ka namaz për pendimin?

Përgjigje: Po, kjo ka ardhur në hadith. Nëse dikush e vepron këtë, merr abdes, fal dy rekate dhe pendohet tek Allahu – Azze ue Xhel-le –, kjo është prej përsosmërisë dhe nuk është e domosdoshme. Nëse do të pendohej tek Allahu pa faljen e këtij namazi dhe pa abdes, në çdo kohe të ditës apo natën, atëherë padyshim që Allahu e pranon pendimin e robërve të Tij në çdo kohë dhe çdo gjendje.

Shejkh Feuzan
Përktheu: Muhamed Kallashi


Pyetje: Shoku im i punës më tha: Nëse do të pendohesh, a duhet të marrësh abdes dhe të falen dy rekat, dhe se kjo vepër quhet “Namazi i Pendimit”? A është kjo vepër e saktë dhe a ka namaz për pendimin?

Përgjigje: Po, kjo ka ardhur në hadith. Nëse dikush e vepron këtë, merr abdes, fal dy rekate dhe pendohet tek Allahu – Azze ue Xhel-le –, kjo është prej përsosmërisë dhe nuk është e domosdoshme. Nëse do të pendohej tek Allahu pa faljen e këtij namazi dhe pa abdes, në çdo kohe të ditës apo natën, atëherë padyshim që Allahu e pranon pendimin e robërve të Tij në çdo kohë dhe çdo gjendje.

Shejkh Feuzan
Përktheu: Muhamed Kallashi

Previous articlePse Muhamedi a.s asnjëherë nuk e ka thirrur ezanin?
Next articleDisa njerëz na vijn në jetë si begati