Home Zgjodhëm për ju. SI E RUANIN SHIKIMIN NË HARAM, GJENERATAT E PARA TE UMETIT !!

SI E RUANIN SHIKIMIN NË HARAM, GJENERATAT E PARA TE UMETIT !!

Selefi dhe ujla e shikimit!!!

Është transmetuar se ’Alâ bin Zijâd, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

Mos e leni shikimin tuaj të përcjellë shpinën e ndonjë gruaje që duket bukur [kur kalon pranë jush], se me të vërtetë shikimi shkakton sëmundje në zemër. “

Ibid. Artikulli 77.

Është transmetuar nga El-Uakî’ bin El-Xherrâh:

Dolëm për një Bajram me Sufjân El-Theurîn dhe ai tha: “Gjëja e pare që do të bëjmë në këtë ditë tonën është ulja e shikimit.”

Ibid. Artikulli 66.

Është transmetuar se Hasân bin Ebî Sinân, Allahu e mëshiroftë, doli për një Bajram dhe kur u kthye në shtëpi gruaja e tij e pyeti:

“Sa gra të bukura i ke shikuar sot?”

Pasi insistoi ajo me pyetje, ai u përgjigj:
“Mjerë ti! Nuk kam shikuar asgjë përveç gishtave të mi të këmbëve prej kur kam dalë e deri kur jam kthyer.”

Ibid. Artikulli 68.

Kontrolli: Hoxhë Lulzim Perçuku

Previous articleKJO ËSHTË VLERA E DITËS SË XHUMA !!
Next articleLUTJA QË IA KTHEHU SHIKIMIN IMAM BUHARIUT