Home Zgjodhëm për ju. Shija e ëmbël e lirisë

Shija e ëmbël e lirisë

Shija e ëmbël e lirisë

Er-Rashidi shkruan në librin e tij el-Mesar:”Kush posedon treqind e gjashtëdhjetë copa buke,një kuti me vaj dhe një mijë e gjashtëqind hurma,atë nuk mund ta robërojë askush.”
Njëri nga të parët tanë thonte:”Kush posedon një copë bukë të thatë dhe ujë të mjaftushëm, ka shpëtuar nga robëria përveç të thatë dhe ujë të mjaftueshëm,ka shpëtuar nga robëria përveç asaj ndaj Zotit.

Ata të cilët vrapojnë të gjejnë lumturinë në grumbullimin e paszrisë apo posteve të larta në shoqëri janë vetëm në humbje të vazhdueshme,ngaqë ata vetes i sjellin vetëm shqetësime dhe depresione.

Mos ua var veshin llafazënëve

Premtimet e rrejshme dhe parashikimet e njërëzëve të pandërgjegjshëm janë vetëm iluzione që i ngjajnë premtimet të shejtanit të mallkuar.

Ty s’do të dëmtojnë sharjet dhe fyerjet

Abrahm Lincoln,presidenti i 16-të i Amerikës,thonte:”Unë nuk i lexoj letrat në të cilat më shajnë dhe më fyejnë; zarfet e tilla as nuk i hap e lëre më t’iu përgjigjem,sepse po u mora me to nuk do t’i ofroja popullit tim asgjë.”

Thuhet se Isai a.s ka thënë:”Duajini armiqtë e juaj” që do të thotë:Kërkoni nga armiqtë tuaj falje,e kështu do të jeni më të rehatshëm nga kritikat dhe sharjet që ju adresojnë,e që nuk ju shqetësojnë çdo ditë.

Previous articleSI T’I TRAJTOSH GJENDJEN DHE MOMENTET E KEQARDHJES?
Next articleVIKTIMA E ILUZIONIT