Home Zgjodhëm për ju. SHENJAT E VDEKJES SË ZEMRËS

SHENJAT E VDEKJES SË ZEMRËS

Mëkat pas mëkati vdes zemra…
Për këtë kur iu është thënë Seid b Musejeb (Allahu e mëshiroftë):se Abdulmelik b Mervan ka thënë: kam ardhë me një gjendje që nuk po gëzohem me punën e mirë që veproj, e as nuk po pikëllohem me punën e keqe që veproj. Tash i ka vdekur zemra, dhe nuk ka vetëm një shenjë të vdekjes së zemrës, por ka disa shenja tjera, prej tyre:
– Gëzimi me veprimin e mëkatit dhe bërja e mëkatit haptazi.
– Lumturia kur takon mëkatarët.
– Depresioni kur sheh nënshtruesit e Allahut.

– Këmbëngulja në mëkate pa e shpejtuar pendimin.
– Mosmerakosja për ikjen e adhurimeve.
– Moslargimi i të keqes me : dore, gjuhë dhe zemer.
Përshtati: Valdet Kamberi

Previous articleGJENDJA E GRAVE NË XHENET
Next articleRRËFIMI PËR PLAKËN QË VDIQ NË SEXHDE