Shëndeti me jetë të mirë

Shëndeti me jetë të mirë

Pesë zbukurohen me pesë:

1. Shëndeti me jetë të mirë
2. Udhëtimi me shoqëri të mirë
3. Bukuria me moral të mirë
4. Gjumi pa probleme paraprake
5. Nata me përmendjen e Allahut

Fjalë Të Urta Nga Ibn Kajjim