Sa kurbane t’i therë nëse më lind vajzë apo djalë ? (Cka duhet të bëj ? )

Prej sunetit është që të therren(për lindjen) për djalin dy kurbana kurse për vajzën një kurban

Vargu i haditheve të sakta

hadith

Akika e djalit është dy dele apo desh, ndërsa për vajzën është një e vetme. I dërguari i Allahut a.s. thotë: “Kujt i lind një fëmijë dhe dëshiron të therë kurban për të, le të therë dy dele të përafërta për të dhe një të tillë për vajzën.” E përcjell Ebu Daudi, Nesaiu nga Ibn Omeri dhe Albani thotë se është i saktë.

Leave a Reply