Home Zgjodhëm për ju. Rukja me lutje

Rukja me lutje

Rukja me lutje

Për mjekimin e mësyshit dhe hasedit mund të përdoren dhe lutjet e transmetuara nga Muhamedi, sallAllahu alejhi ue sel-lem, dhe çdo lutje tjetër e dobishme e cila nuk përmban shirk (idhujtari) ose diçka tjetër në kundërshtim me fenë.

I Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

“Nuk ka problem për rukjet përderisa ato nuk përmbajnë shirk.”

Në mjekimin e mësyshit dhe hasedit mund të përdoren dhe:

Uji i zemzemit, fara e zezë, vaji i ullirit dhe mjalti sidomos kur në to është lexuar Kur`an. Në të gjitha këto ka shërim me lejen e Allahut.

Previous articleSi ta këshillosh ate që pin alkool
Next articleXhinnët janë krijesa që janë sajuar me vullnet të lirë, jetojnë në Tokë në botën e cila është paralele me jetën e njerëzve