Rruga e Thirrjes, është përplot vështirësi

Rruga e Thirrjes, është përplot vështirësi

timthumb

http://www.youtube.com/watch?v=uw9CIHD7W_c