Respektoji prindërit, sepse ai që respekton prindërit i zgjatet jeta dhe do të ketë fëmijë të sjellshëm

0
407

Uehb iben Munebih ka thënë:
“Allahu ka thënë:
“0 Musa, respektoji prindërit, sepse ai që respekton prindërit i zgjatet jeta dhe do të ketë fëmijë të sjellshëm, e kush nuk do t’i respektojë prindërit, do t’ i shkurtohet jeta dhe do të ketë fëmijë të praptë.”

Ne transmetimin e Taberaniut qendron se Pejgamberi alejhi selam ka pyetur:
“A i ke prinderit gjalle?”
I thash: “Po,”
Tha Pejgamberi alejhi selam: “Qendro prane tyre, se me te vertete Xhenneti eshte nen kembet e tyre.”
Albani ka thene se ky hadith eshte Sahih

Respektimi i prinderve eshte shkak per faljen e mekateve. Transmeton Ibn Omeri r.a. se nje njeri ka ardhur tek Pejgamberi alejhi selam dhe i tha:
“O i derguar i Allahut, une kam bere nje mekat te madh, a ka pendim per mua?” Pejgamberi alejhi selam i tha: “A ke nene?” Ai i tha: “Jo,” Pejgamberi alejhi selam i tha: “A ke teze?” Iu pergjigj: “Po,” Pejgamberi alejhi selam i tha: “Pra respektoje (ndegjoje) ate.”
Tirmidhiu, dhe ka thene se hadithi eshte sahih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here