Home Zgjodhëm për ju. PSE TË VJEN TURP TË SILLESH ME GRUAN ASHTU?!

PSE TË VJEN TURP TË SILLESH ME GRUAN ASHTU?!

Pse kur burri ia hap gruas së tij derën e makinës, shikohet si të jetë i dobët?!

Pse kur burri e merr një karrige dhe ia afron gruas të ulet në të, shikohet si të jetë i dobët?!

Pse disave u vjen turp t’i bëjnë këto vepra dhe nuk dëshirojnë që tjerët t’i shohin duke i vepruar?! Sikurse kjo të llogaritet mangësi e burrërisë së tyre!!

Muhamedi, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, i cili ishte i Dërguar i Allahut dhe krijesa më e mirë e Allahut në tokë, e përkulte gjurin e tij derisa Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, të hip mbi deve dhe gjuri i tij t’i bëhet asaj si shkallë …

Ai, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, kur e thërriste Aishen, e përkëdhelte në thirrjen e tij duke i thënë Aish.

Ai, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, e priste Aishen të pinë ujë, e pastaj ta merr enën e saj dhe ta hulumton vendin e buzëve të saj në enë dhe të pinë nga ai vend.

Omeri ibën Hatabi, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, thoshte: “Më pëlqen kur një burrë në shtëpi sillet më anëtarët e familjes si fëmi, mirëpo kur kërkohet nga ai burrëria, e paraqet atë”.

Një numër i konsiderueshëm i burrave i ngatërrojnë çështjet e udhëheqjes dhe butësisë me gruan dhe dashurisë dhe mëshirës ndaj saj.

A e llogarisin ata veten më të mirë se Muhamedi, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të?!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Previous articleÇka tha Adem Jashari kur i thanë mos AGJËRO…
Next articleUji më i mirë në faqen e dheut është uji i Zemzemit