Prej veprave më të dashura tek Allahu janë

I Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë:

“Prej veprave më të dashura tek Allahu janë:
– ta gëzosh një musliman,
– apo t’ia largosh ndonjë vështirësi,
– apo t’ia shlyesh borxhin,
– apo t’ia largosh urinë.”

 

Leave a Reply