Home Zgjodhëm për ju. Prej besimit është edhe të duash për vëllanë tënd (të fesë, musliman)...

Prej besimit është edhe të duash për vëllanë tënd (të fesë, musliman) atë që dëshiron për vetveten

Enesi r.a. tregon se Pejgamberi (a.s.) ka thënë: “Asnjëri prej jush nuk do të ketë besim (të plotë) derisa të dojë për vëllanë e tij (të fesë, muslimanin) atë që dëshiron për veten e tij.” (Buhariu)

Previous articleFalje për të gjitha mëkatet e mëparshme
Next articleKushtet e pranimit të një vepre