Pikpamja islame rreth dhunës ndaj fëmijëve tuaj!

Pikpamja islame rreth dhunës ndaj fëmijëve tuaj!

Dhuna ndaj fëmijëve nuk është e pranueshme qoftë ajo verbale apo fizike. Pavarësisht a është fëmija juaj ose fëmijët e dikujt tjetër është rreptësisht e ndaluar brenda Islamit përdorimi i dhunës ndaj fëmijëve.

Fëmijët janë krijimi më i bukur në botë. Nëse ke fëmijë atëherë je një nga njerëzit e bekuar. Fëmijët janë të pafajshëm. Ata i pranojnë të gjitha ato gjëra që ua mësoni atyre dhe do të bëhen tamam si sjellja juaj në të ardhmen.

Shumica e prindërve nuk mendojnë se problemet e tyre martesore. Dhe argumentet me bashkëshortin e tyre do të ndikojnë keq në shëndetin mental të fëmijëve të tyre. Shumë prindër nuk janë të gatshëm të ken fëmijë dhe kur Allahu ua dal një të tillë ata e trajtojnë atë keq sepse janë injorant në raport me rritjen e fëmijës.

Ata i keqtrajtojnë fëmijët fizikisht me dënime fizike, i abuzojn mentalisht me fjalë abuzive. Të gjitha zhgënjimet dhe zemërimet e tyre në fund i shfryejnë tek fëmijët e tyre. Fëmijët janë lule e qiellit, ne duhet t’i rritim me kujdes dhe dashuri të madhe. Profeti ynë (sal Allahu alejhi we selem) ishte shumë i sjellshëm me fëmijët. Jeta e tij na e dha shembullin më të mirë se si ta trajtojmë një fëmijë.