Pesë cilësi ekzistojnë tek fëmijët, që po të gjendeshin tek të rriturit...

Pesë cilësi ekzistojnë tek fëmijët, që po të gjendeshin tek të rriturit karshi Zotit, do të bëheshin prej të dashurve të Tij

 

Sujuti (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

Pesë cilësi ekzistojnë tek fëmijët, që po të gjendeshin tek të rriturit karshi Zotit, do të bëheshin prej të dashurve të Tij:

1- Nuk merakosen për rrizkun
2- Nuk i ankohen Zotit kur sëmuren
3- Ushqimin e hanë bashkë në grup
4- Kur kanë frikë, sytë u mbushen me lot
5- Kur zihen, menjëherë nxitojnë për tu pajtuar.