Home Zgjodhëm për ju. Përshkrimi i marrëdhënieve intime ndaj të tjerëve

Përshkrimi i marrëdhënieve intime ndaj të tjerëve

Disa prej burrave u tregojnë të tjerëve për marrëdhëniet që i veprojnë me gratë e tyre, dhe disa prej grave u tregojnë grave tjera për marrëdhëniet me burrat e tyre, ndërsa Pejgamberi (salallahualejhiveselem) thotë: “Vërtetë, prej njerëzve më të këqinj tek Allahu në Ditën e Gjykimit është burri i cili kryen marrëdhënie me bashkëshorten e tij, dhe gruaja e cila kryen marrëdhënie me të, dhe pastaj e zbulojnë atë (ndaj të tjerëve)”. (Transmeton Muslimi) Thotë Imam Neveviu: Nga ky hadith nënkuptohet se është e ndaluar që njeriu të tregojë atë që bëhet ndërmjet tij dhe bashkëshortes së tij.

Previous articleNëse i rikujton këto gjashtë gjëra të lehtësohen sprovat dhe vështirësitë
Next article10 aspekte të bukura të një muslimaneje ideale