Home Zgjodhëm për ju. Përse talkini thirret në emër të nënës?

Përse talkini thirret në emër të nënës?

Pyetja:

Pejgamberi s.a.v.s. thotë: “Vendosuni fëmijëve tuaj emra të mirë, sepse në Ditën e Gjykimit do të thirreni me emrat tuaj dhe të baballarëve tuaj.” Ndërsa talkini thirret në emër të nënës.

Përgjigje:
Talkini apo telkini i cili praktikohet tek ne pas varrimit të të vdekurit (t`i përkujtosh të vdekurit pasi është varrosur të thotë shehadetin) nuk ka ndonjë argument për atë, ajo konsiderohet bid’at dhe jo e lejuar.

Ajo që është synet sa i përket telkinit është të përkujtosh personin që është në çastet e vdekjes me fjalën LA ILAHE IL-LA-ALLAH ashtu siq ka vepruar Muhamedi alejhi selam kur prezentoi çastet e vdekjes së axhës së tij Ebu Talibit ai e përkutoi me këtë fjalë por Ebu Talibi nuk e tha.

Ajo që kërkohet të veprohet pas varrosjes së të vdekurit është që të qëndrohet pranë tij dhe të bëhët dua (lutje) për të vdekurin me gjithë shpirt (me sinqeritet), kërkohet ta forcoj All-llahu s.u.t. atë (të vdekurin) dhe urdhërohen që ata që janë të pranishëm ta bëjnë këtë. Kjo është sipas hadithit të Uthman ibn Affanit radijallahuanhu:Resulullahu s.a.v.s. pasi përfundonte varrimin e të vdekurit qëndrone pranë tij dhe thoshte: “Këkoni falje për vëllain tuaj dhe lutuni për të që ta forcojë All-llahu s.u.t. sepse ai tani pyetet.” (trans. Ebu Davudi, Hakimi, Bejhikiu).

Për çështjen e telkinit kemi folur më sipër për qëndrimin e Islamit ndaj tij. E sa i përket thirrjes që bëhët në emër të nënës është gabim, për arsye se njeriu duhet të thirret në emër të tij dhe të babit të tij, ashtu siç vërteton hadithi i përmendur.

Previous articleA është e lejuar që ta përdor këtë kartelë?
Next articlePërse muslimanët bëhen synet ? – Bërja synet ndërmjet peshores së Islamit dhe të mjekësisë