PËRSE NDODHIN PROBLEMET ME TË DASHURIT TANË

0
393

PËRSE NDODHIN PROBLEMET ME TË DASHURIT TANË

– Shumica e problemeve me të dashurit tanë ndodhin për dy shkaqe:

1. Për shkak të një vepre apo mendimi që synohet, mirëpo tjetri nuk e kupton.

2. Apo për shkak të një vepre apo mendimi të qartë, mirëpo i paqëllimshëm.

– Zgjidhja e dyja problemeve bëhet në dy mënyra.

1. Kërko qartësim për qëllimin apo synimin e tij.

2. Përmirësoje mendimin për të.

– Allahu këtë zgjidhje e ceku në suren El Huxhurat:

“sigurohuni mirë (në është i vërtetë), për të mos i bërë dëm ndokujt padashje, e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë.” (El Huxhurat: 6.)

“O ju që keni besuar! Mënjanoni shumë dyshime, se, vërtet, disa dyshime janë gjynah.” (El Huxhurat: 12.)

– Me një fjalë:

Nëse mua më tradhëton të shprehurit ..

ty të mos tradhëton të komentuarit e saj!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here