Home Zgjodhëm për ju. Përse ndodhë hapja e gojës në këtë mënyrë ?!

Përse ndodhë hapja e gojës në këtë mënyrë ?!

Hapja e gojës

Kur njeriut i hapet goja duhet që sa më shpejtë ta mbulojë gojën me dorë në mënyrë që mos t’i shihet goja e hapur, duke u bazuar në hadithin: “Të hapurit e gojës është prej shejtanit, e kur ndonjërit prej jush i hapet goja, le të mundohet ta mbyll sa të mundet”. (Transmeton Muslimi).

E nëse nuk mundet ta mbajë gojën e mbyllur, atëherë le ta vëndon dorën e tij mbi gojë, në mënyrë që ta mbulojë gojën e tij me anë të dorës, sipas hadithit: “Kur ndonjërit prej jush i hapet goja, le ta mbyllë atë me anë të dorës së tij ngase shejtani i futet brenda”. (Transmeton Muslimi).

Previous articleGjumi i ditës është tepër i keq, thotë Ibnu Kajimi
Next articleMbikqyrja e All-llahut