PËR ÇDO NYJE TË TRUPIT KA LËMOSHË

PËR ÇDO NYJE TË TRUPIT KA LËMOSHË

Për çdo nyje të trupit duhet të japim lëmoshë

Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të!, përcjell se i Dërguari i Allahut salallahu lajehi selam ka thënë:

“Për çdo nyje të trupit, sa herë që lind dielli, njeriu duhet të japë lëmoshë. Të pajtosh dy persona është lëmoshë, ta ndihmosh njeriun të hipë në kafshën e tij a t’ia vësh barrën mbi të është lëmoshë, fjala e mirë është lëmoshë, për çdo hap që e bën për të shkuar në namaz ka lëmoshë dhe për heqjen e pengesës nga rruga ka lëmoshë.”

E shënojnë Buhariu [numër 2989] dhe Muslimi [numër 1009].