Thursday, November 30, 2023
...
HomeZgjodhëm për ju.NUK MUNDË T’I DETYROSH NJERËZIT

NUK MUNDË T’I DETYROSH NJERËZIT

jo temë besojë se ka qene dhe do te jetë aktuale sidomos për popullin tonë.A
është përhapur islami me dhunë?.Po.Muhamedi s.a u ka thën njerëzve nesë nuk
bëheni musliman do t’ju kalli ne xhehenem..Kjo ështe dhunë apo merit për ata që
nuk dëgjojnë.
Nga kur’ani marrim vetem nje ajet ku thuhet
Në fe nuk ka dhunë. Është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të
pavërtetat e i beson All-llahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë, e cila nuk ka
këputje. All-llahu është dëgjues i dijshëm.bekare 256
Në kohën e sunduesit islam të quajtur Me’mun 813\833 dihet se shumë njerëz me
famë janë ftuar ne islam nëmanyren më të qetë e më të butë,argumentuese për në
të vertetën ashtu siq e porosit Allahu në Kur’an.Këso thirje e ftesa janë bërë
zyrtarishte por edhe publikishte.
Përsonalishtë ka hargjuar mundë e pasuri për t’i kthyer njerëzit në islam por nuk e
ka përdorur mundësin e forces apo pushtetit që e kishte.
Për shkak të disa polemikave dhe konvertimit të madhë të të rinjëve në islam ishte
organizuar një tubim me dijetarë musliman e të krishter ne Bagdad.
Në atë tubim me të krishterët e vendit dhe vendëve për rreth,Hlaifi Memun mabjti
një fjalim më çrastë foli me përbuzje të madhe ndaj atyre që për përfitime egoiste
kanë pranuar islamin.Ata i ka definuar si munafikë shumfetyrësh që në kohën e
muhamedit a.s kishin pranuar islamin sa për sy e faqe dhe në anën tjetër i bënin
dëme.Dihet se kur’ani sqaron se munafiket do të jenë në shkallën me të lartë të
dënimit.Këtë fjalim kryetari i shtetit islam e mbajti për t’ua tërhequr vemendjen
shumë të rinjëve që kishin hy në islam në manyrë që ata të jenë të sinçertë në
besimin e tyre.Meqense ndrrimi ifesë së të rinjëve në atë kohë prej krishterizmit në
islam kishte sjellur shumë polemika e mospajtime halifi kërkon që në besim të jenë
të sinçertë.
Njëri nga udhëheqësit e një sekti ishte prezent ne tubimin me dijetarët kur kryetari e
mbajti këtë fjalim dhe nga argumentet uli koken e nuk foli.kryetari i shtetit islam
halifi memun shfrytezoi rastin dhe e ftoi haptazi që ta pranoi islamin.
Njeri i quajtur Jozdanbaht nga udhëheqësit e sektit në shenjë mos pajtimi që ta
pranoi Ilsamin tha:O sunduesi i besimdrejtëve,fjalët tua i dëgjuam,këshillat tuaja i
miratuam,por ju nuk jeni nga ata që i detyroni njerëzit ta lëshojnë fenë e tyre.Halifi
jo vetëm që nuk u norvozua nga mos suksesi i tij por urdhëroi roje që ta përcjellin
këtë njeri deri ne vendin e vetë gjatë kthimit të tijë që ta ruajnë nga nënçmimi
eventual i fanatikve. Historia e përhapjes së islamit tomas arnoorld 88.

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular

Recent Comments