Home Zgjodhëm për ju. Nuk ka gurë që nuk do të kishte qarë

Nuk ka gurë që nuk do të kishte qarë

Një djalosh i ri shkoi tek i Dërguari i Allahut s.a.v.s dhe iu ankua se babai i tij e vjedh. I
Dërguari i Allahut s.a.v.s. kërkoi që prindi i tij të vij tek ai. Kur plaku arriti duke u mbajtur
me shkop në dorë, i Dërguari i Zotit i tregoi për ankesën e djalit. Plaku i tha:

“Kur isha i ri dhe i fortë, ndërsa ai ishte i dobët, kur isha i pasur e ai i varfër, unë i dhashë
çdo gjë atij. Ndërsa tani unë jam i dobët e a i fortë, unë nuk kam asgjë, ai ka çdo gjë dhe
përsëri është koprrac ndaj meje!”

Atëherë i Dërguari i Allahut s.a.v.s tha:

“Nuk asnjë kodër dhe asnjë gurë, nuk ka asnjë zemër njerëzore që nuk do të qante kur ta
dëgjonte këtë.”

Iu kthye djaloshit dhe i tha:

Shko! Edhe ti edhe pasuria jote jeni të babës!

Përshtati: Arsim Dauti

Previous articleJa si e krijoi njeriun e parë ,Zoti i Vetmi,Krijuesi abslout. A e ke ditur ?
Next articleHYTBEJA E IBLISIT DITËN E KIAMETIT