Home Zgjodhëm për ju. Nuk ka dyshim ne fjalen e Allahut subhanehu ve teala

Nuk ka dyshim ne fjalen e Allahut subhanehu ve teala

Ai ta zbret ty (Muhammed) librin me argument që është vërtetues i librave të mëparshëm. Ai e zbriti më parë Tevratin dhe Inxhilin.
Ali Imran ajeti 3

Previous articleNë të kaluarën ishim Ummet i madh, sot e vrasim njëri-tjetrin
Next articleNënë…Falënderimi i takon Allahut