Home ISLAM Njerëzit që i kanë lakmi pejgamberët në Ditën e Gjykimit

Njerëzit që i kanë lakmi pejgamberët në Ditën e Gjykimit

Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë:
” Ka prej robërve të Allahut të cilët nuk janë pejgamberë e as shehidë, të cilëve pejgamberët dhe shehidët ua kanë lakminë atyre në ditën e gjykimit për pozitën e lartë që e kanë te Allahu i Madhëruar.
Të pranishmit i thanë: A po na tregon se kush janë ata ?
Pejgamberi alejhi selam ua ktheu: Ata janë njerëzit të cilët janê dashur pêr hir të Allahut dhe nuk janë dashur përshkak të lidhjeve të tyre farefisnore e as për hir të pasurisë që ia japin njëri tjetrit.
Pasha Allahun, fytyrat e tyre janë të shëndritura dhe ata janë në një ndriçim, nuk frikësohen atë ditë kur do të frikësohen njerëzit dhe nuk do të pikëllohen atê ditë kur do të pikëllohen njerëzit.”

(Hadithi është Hasen sipas Shejh Albanit).

Përkthim

Previous articleAdemi, babai i njerëzimit.
Next articlePerfundimi i keq