Një lutje e rëndësishme që duhet ta mësojmë

0
344

Një lutje e rëndësishme që duhet ta mësojmë
Përcillet se profeti Muhamed alejhi selam një herë tha:

“ O Shedad bin Eus kur të shikosh njerëzit të grumbullojnë flori dhe argjend, ti grumbullo si pasurinë tënde këto fjalë: ‘ O Allah, unë të lutem Ty për:

Qëndrueshmëri në fe

Vendosmëri në udhëzim

Të kërkoj Ty shkaqet që me to më mëshiron mua

Të kërkoj Ty shkaqet që me to më fal mua

Të kërkoj Ty falenderimin për mirësinë Tënde

Të kërkoj Ty adhurmin e mirë

Të kërkoj Ty një zemër të shëndoshë

Gjuhë të sinqertë

Të kërkoj Ty ato mirësi që njeh

Të kërkoj mbrojtje Ty nga e keqja që njeh

Të kërkoj falje Ty për gjithçka që Ti di

Vërtet, Ti je Njohësi i fshehtësive!”

Sakëtsoi Albani në Silsiletu es sahiha, 3228

Shejh Bin Bazi ka porositur që kjo dua të mësohet përmendë

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here