Nga ndodhitë paraprirëse të Kiametit

Nga ndodhitë paraprirëse të Kiametit

Nga ndodhitë paraprirëse të Kiametit
Përcillet nga Sead bin Malik se Profeti alejhi selam ka thënë:
“ Nuk do të ndodhë Kiameti pa u mbushur toka më parë me mizori e padrejtësi…”
Ahmedi dhe e saktësoi Albani