Nëse shohim një njeri se i falë namazet në xhami, a duhet të dëshmojmë se ai është besimtar?

0
339

Pyetje: Nëse shohim një njeri se i falë namazet në xhami, a duhet të dëshmojmë se ai është besimtar, -ashtu siç qëndron në hadith-!?

Përgjigje: Po, nuk ka dyshim se ai i cili i falë namazet në xhami, vetë prezenca e tij është argument dhe dëshmi për besimin e tij. Mos harro vëlla se, dalja prej shtëpisë për në xhami vetëm e vetëm për të falë namazin me xhemat, bëhet vetëm atëherë kur posedon iman të fortë.
Ndërsa, ju më lartë thatë se: “….Ashtu siç qëndron në hadith!”, pra këtu ke për qëllim hadithin: “Kur të shihni një njeri se vjen në xhami, dëshmoni për të se është besimtar”[1]Mirëpo, sa i përket saktësisë së këtij hadithi, ajo që është më afër së vërtetës e më e saktë është se ky hadith është i dobët dhe nuk i është vërtetuar.

Muhamed bin Salih El-Uthejmin, – Allahu e mëshiroftë!-.
Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Suad Shabani
Medine, 12.04.2013

[1] Transmeton Tirmidhiu në “Kitabul Iman”, 26

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here