Nëse pyesim: çka është lumturia?

Nëse pyesim: çka është lumturia?

Sipas një ankete që i është bërë 16 mijë njerëzve me këtë pyetje, përgjigjet e tyre kanë qenë të këtilla:

38% kanë thënë se lumturia është dashuria.

28% kanë thënë se lumturia është kënaqësia.

17% kanë thënë se lumturia është shëndeti.

7% kanë thënë se lumturia është martesa.

5% kanë thënë se lumturi është pasuria.

3% kanë thënë se lumturi janë fëmijët.

2% kanë thënë se lumturia është udhëtimi.

Leave a Reply