Nëse njeriu lutet me gjithë shpirt

Nëse njeriu lutet me gjithë shpirt

Nëse njeriu lutet me gjithë shpirt

Jahja ibn Muadh ka thënë: “Atij që Allahu i mundëson të lutet me gjithë shpirt, nuk ia kthen mbrapsht lutjen.”

E ndërsa unë them (Ibn Kajim el Xheuzije): “Nëse njeriu lutet me gjithë shpirt, nevoja e tij është e sinqertë dhe shpresa e fuqishme, janë të rralla rastet kur lutja i kthehet mbrapsht.”

El – Feuaid – Ibn Kajim el Xheuzije