Home Zgjodhëm për ju. Mos i trego gabimet e prinderve te tu.

Mos i trego gabimet e prinderve te tu.

Si gjykohet dëshmia e të birit kundër prindit dhe nxjerrja në sheh e gabimeve të tij?

Sa i përket dëshmisë së djalit apo vajzës kundër prindit në gjykatë, ajo është obligim, duke u bazuar në fjalën e Allahut: “O besimtarë! Bëhuni zbatues të palëkundur të drejtësisë, duke dëshmuar në emër të Allahut, qoftë edhe kundër jush ose kundër prindërve dhe të afërmve tuaj” (Sureja Nisa, 135).

Ndërsa sa i pëket nxjerrjes në shesh të gabimeve të prindit, kjo është e ndaluar, sepse nuk ka arsye të bëhet kjo, dhe konsiderohet jo respekt ndaj tij.

(Shejh Uthejmini, “Elikau Shehri”, 77)

nga Xhamiambret

Previous articleFjalët prekëse të nenës drejtuar djalit të saj
Next articleA pranohet lutja e prindërve ndaj fëmijëve?