Home Zgjodhëm për ju. MOS I TEJKALO KUFIJT E ALLAHUT?

MOS I TEJKALO KUFIJT E ALLAHUT?

Ebu Thalebe el Husheni Xhurthum ibn Nashibi, Allahu qoftë i kënaqur me të!, përcjell se i Dërguari i Allahut sallahu alejhi ve selem ka thënë:
“Allahu i Lartësuar ka caktuar për ju detyra, andaj mos i shpërfillni, ka vënë kufij, ndaj mos i tejkaloni, ka ndaluar disa gjëra, kështu që mos i shkelni, si dhe ka heshtur kundrejt disa gjërave në shenjë mëshire për ju e jo për shkak të harresës, prandaj mos i gjurmoni.”

Hadith hasen. E shënon Darakutniu në sunenin e tij [4/184] dhe disa të tjerë.

Previous articleMËSO NJË HADITH PËRMENDËSH !!
Next articleNËSE JA LARGON NJË BRENGË BESIMTARIT?