E mira dhe e keqeja

0
382

E mira dhe e keqeja

Ibën Abasi, radijall-llahu anhu, ka thënë: “E mira jep shndërritje në fytyrë, dritë në zemër, gjërësi në rizk, fuqi në trup dhe dashuri në zemrën e njerëzve.

Kurse keqeja ta zymton fytyrën, erëson zemrën, ta dobëson trupin, ta pakëson rizkun dhe të bën të urrjetur te njerëzit”. (“El-Fetava”, 10/ 630).

Ibën Rexheb Hanbeliu, rahimehull-llah, ka thënë: “Ai që jeton me All-llahun jeton jetë të këndshme, kurse ai që jeton me nepsin dhe epshin e tij, jeton jetë të gjatë e të vështirë”. (“Sherhu Hadithi Lebejke All-llahumme lebjeke”, fq. 60).

Imam Ibën Rxheb Hanbeliu, rahimehull-llah, thotë: “Disa gnostik, njohës të All-llahut, i kanë thënë disa njerëzve: اka e konsideroni jetesë ju? Kanë thënë: ngrënie dhe pirje dhe gjërat e ngjajshme me te. Kurse ky ia ktheu: jetësë është që secila gjymtyrë të të tërhjek kah respektimi i All-llahut”. (“Sherhu Hadithi Lebejke All-llahumme lebjeke”, fq. 60).

Kur i erdhi vdekja Abdullah ibën Shedadit, e thirri djalin e tij Muhmedin e i tha: “Biri im! Po të jap një porosi, mbaje mend! Ji i devotshëm ndaj All-llahut të Madh dhe le të jetë gjëja më prioritare te ti falënderimi ndaj All-llahut, qëllimi i mirë në gjendjen sekrete tënde dhe në jetën publike dhe dije se falënderuesit i shtohen gjërat, kurse devotshmëria është nozulli më i mirë dhe bëhu biri im sikurse ka thënë Hatiu:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here